แคตตาล็อกออนไลน์

 • ขายส่งตาข่ายเซฟตี้เน็ตกันตก Safety Net

  ขายส่งตาข่ายเซฟตี้เน็ตกันตก Safety Net ตาข่ายกันตก Safety Net ผลิตจาก Polyster ชนิดไม่ลามไฟ เป็นอปุกรณ์มาตรฐานด้านความ ปลอดภยั ของการก่อสร้าง ที่ช่วยป้องกันการตกของคนงานที่ต้องทํางานเสี่ยงภัยบนที่สงู อีกทั้งยังช่วยป้องกันเศษวัสดุในที่ก่อสร้างไมให้ตกหล่นลงมา ซึ่งอาจเป็นอันตรายกับผู้ที่อยข้างล่างได้ ตาข่ายกันตก Safety Net ผลิตจาก Polyster ชนิดไม่ลามไฟ เป็นตาข่ายที่ผลิตใหม่ได้คุณภาพ และมีป้าย แสดง เดือน ปี ที่ผลิตทุกผืน ข้อมูลรายละเอียดตาข่ายกันตก Safety Net ขนาดตาของตาข่าย (Mesh Size) 18 mm. X 18 mm. ขนาดเชือกรอบผืนตาข่าย (Diameter of Life Line(through around the net))9 mm. / โพลีเอสเตอร์ แรงดงึ ของเส้นด้าย (Strength of Yarn) แรงดงึ ของเชือกรอบผืนตาข่าย (Strength of Life Line) นํา& หนกั ของเนือ& ตาข่าย (Weight of Net (Per m2)) 48.6 kg. 1,500 kg. 250 g./m2 บริษัท พี เจ เท็มส์ จำกัด 29/22 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0-2569-6380,08-1901-9114 Email:thsale@pjtem.co.th https://pjtem.yellowpages.co. สอบถามสเปคและราคา สอบถามเงื่อนไขการเช่า นัดดูหน้างานประเมินราคา โทร 0-2569-6380  

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • ให้เช่าตาข่ายเซฟตี้กันตก Safety net

  ให้เช่าตาข่ายเซฟตี้กันตก Safety net ตาข่ายกันตก ใช้สำหรับป้องกันการตกของสิ่งของและการตกของคน ใช้เวลาทำงานได้ดี ใช้สำหรับป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานบนที่สูง โดยตาข่ายกันตกจะได้รับมาตรฐานสูง ได้รับมาตรฐาน มอก คุณภาพสูง สามารถใช้งานได้หลากหลายตามการใช้งาน อาทิเช่น ขณะช่วงก่อสร้าง ช่วงทำงาน ช่วงเดินตรวจงาน โดยยังสามารถป้องกันของตกใส่หัว ถูกต้องตามกฏหมายด้วย  เราคือผู้นำเข้ารายใหญ่ ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ลูกค้าสามารถดูรายละเอียด ด้านล่าง บริษัท พี เจ เท็มส์ จำกัด 29/22 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0-2569-6380,08-1901-9114 Email:thsale@pjtem.co.th https://pjtem.yellowpages.co สอบถามสเปคและราคา สอบถามเงื่อนไขการเช่า นัดดูหน้างานประเมินราคา โทร 0-2569-6380        

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • ขายส่งผ้าใบกันฝุ่นก่อสร้าง Mesh Sheet สีน้ำเงิน

  ขายส่งผ้าใบกันฝุ่นก่อสร้าง Mesh Sheet สีน้ำเงิน ผ้าใบกันฝุ่น MeshSheet ผลิตจากโพลีเอทเตอร์ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรงและไมล่ามไฟมีรูระบาย อากาศที่ถี่มากอากาศสามารถผ่านได้แต่กันฝุ่นผงไม่ให้ผ่านไปได้เหมาะสาหรับติดตั้งปิดนั่งร้านป้องกันฝุ่นผง และวัสดุไม่ให้ตกหลน่ลงมาด้านล่างทำให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง ขนาดของผ้าใบกนั ฝ่นุ MeshSheetกว้าง1.80M.X ยาว5.10M. P.J. TEM Co.,Ltd. 29/22 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี 12120 โทร.0-2569-6380 แฟ็กซ์ 0-2569-6380  

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • โรงงานผลิตผ้าใบกันฝุ่นก่อสร้าง Mesh Sheet สีเทา

  โรงงานผลิตผ้าใบกันฝุ่นก่อสร้าง Mesh Sheet สีเทา  ผ้าใบก่อสร้าง Mesh sheet 130g. (ตาข่ายกันฝุ่น) รายละเอียดของผ้าใบก่อสร้าง (ตาข่ายกันฝุ่น) Standard Specifications Details 130g. ราคาถูก ส่งฟรี มีของพร้อมส่ง ชนิด (Type) : วัสดุก่อสร้างขนาดมาตราฐานญี่ปุ่นอย่างบาง  ผ้าใบก่อสร้าง Polyester Mesh sheet 170g. (ตาข่ายกันฝุ่น) รายละเอียดของผ้าใบก่อสร้าง (ตาข่ายกันฝุ่น) Standard Specifications Details 170g. ราคาถูก ส่งฟรี มีของพร้อมส่ง ชนิด (Type) : วัสดุก่อสร้างขนาดมาตราฐานญี่ปุ่นอย่างบาง  ผ้าใบก่อสร้าง Polyester Mesh sheet 270g. (ตาข่ายกันฝุ่น) รายละเอียดของผ้าใบก่อสร้าง (ตาข่ายกันฝุ่น) Standard Specifications Details 270g. ราคาถูก ส่งฟรี ชนิด (Type): วัสดุก่อสร้างขนาดมาตราฐานญี่ปุ่นอย่างบาง (Building Materials)  ผ้าใบก่อสร้าง Polyester Mesh sheet 370g. (ตาข่ายกันฝุ่น) รายละเอียดของผ้าใบก่อสร้าง (ตาข่ายกันฝุ่น) Standard Specifications Details 370 g. ราคาถูก ส่งฟรี มีของพร้อมส่ง ชนิด (Type): วัสดุก่อสร้างขนาดมาตราฐานญี่ปุ่นอย่างหนา  เชือกผูกสำหรับผ้าใบก่อสร้าง เชือกผูกสำหรับผ้าใบก่อสร้าง เป็นเชือกที่ทำมาจากพลาสติก ไม่ขาดง่าย มีความแข็งแรง สามารถทนต่อน้ำฝนและแสงแดดได้ยาวนาน มีทั้งหมด3สี ได้แก่ สีขาว สีเขียว และสีเทา สอบถามสเปคและราคา สอบถามเงื่อนไขการเช่า นัดดูหน้างานประเมินราคา โทร 0-2569-6380 ,08-1901-9114

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • ผ้าใบกันฝุ่นก่อสร้าง Mesh Sheet ชนิดบาง ราคาขายส่ง

  ผ้าใบกันฝุ่นก่อสร้าง Mesh Sheet ชนิดบาง ราคาขายส่ง ให้เช่าและติดตั้ง ตาข่ายนิรภัย - พี เจ เท็มส์ ผ้าใบก่อสร้าง Polyester Mesh sheet 170g. (ตาข่ายกันฝุ่น) รายละเอียดของผ้าใบก่อสร้าง (ตาข่ายกันฝุ่น) Standard Specifications Details 170g. ราคาถูก ส่งฟรี มีของพร้อมส่ง ชนิด (Type) : วัสดุก่อสร้างขนาดมาตราฐานญี่ปุ่นอย่างบาง  ผ้าใบก่อสร้าง Mesh sheet 130g. (ตาข่ายกันฝุ่น) รายละเอียดของผ้าใบก่อสร้าง (ตาข่ายกันฝุ่น) Standard Specifications Details 130g. ราคาถูก ส่งฟรี มีของพร้อมส่ง ชนิด (Type) : วัสดุก่อสร้างขนาดมาตราฐานญี่ปุ่นอย่างบาง  ผ้าใบก่อสร้าง Polyester Mesh sheet 270g. (ตาข่ายกันฝุ่น) รายละเอียดของผ้าใบก่อสร้าง (ตาข่ายกันฝุ่น) Standard Specifications Details 270g. ราคาถูก ส่งฟรี ชนิด (Type): วัสดุก่อสร้างขนาดมาตราฐานญี่ปุ่นอย่างบาง (Building Materials)  บริษัท พี เจ เท็มส์ จำกัด 29/22 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 0-2569-6380, 08-1901-9114 Email:thsale@pjtem.co.th https://pjtem.yellowpages.co.  

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • ขายส่งผ้าใบกันเสียง ราคาโรงงาน

  ขายส่งผ้าใบกันเสียง ราคาโรงงาน      ขายส่งผ้าใบกันเสียง ราคาโรงงาน ผ้าใบสั่งตัดตามขนาด ผ้าม้วน ทางบริษัทเน้นงานเกรดผ้าใบเต็นท์ ไว้เอาใจลูกค้า ที่ไม่ชื่นชอบ งานผ้าเต็นท์เคลือบยาง ทั่วไป บริษัท ทรีไดมอนด์ พีวีซี จำกัด คัดสรร จัดหาโครงเต็นท์ และเกรดผ้าใบเต็นท์ ที่มีคุณภาพเยี่ยม สอบถามเพิ่มเติมได้ฟรี !! บริษัท พี เจ เท็มส์ จำกัด 29/22 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 0-2569-6380, 08-1901-9114 Email:thsale@pjtem.co.th https://pjtem.yellowpages.co.

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • เสาค้ำกันตก Stanchion พร้อมส่ง

  เสาค้ำกันตก Stanchion พร้อมส่ง จำหน่ายเสาค้ำกันตก Stanchion สำหรับติดตั้งเป็นแนวป้องกันการพลัดตกในไซต์งานก่อสร้างอาคารสูง หรือติดตั้งขอบปากบ่อ ขอบปากหลุมอุโมงค์ ป้องกันคนงานก่อสร้างหรือผู้เกี่ยวข้องพลัดตกจากไซต์งานก่อสร้างบ่อ-ก่อสร้างอุโมง ที่สูง สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเสาค้ำกันตกได้ ทางบริษัทมีสินค้าพร้อมส่ง บริษัท พี เจ เท็มส์ จำกัด 29/22 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 0-2569-6380,08-1901-9114 Email:thsale@pjtem.co.th https://pjtem.yellowpages.co.

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • ขายส่งแผ่นพลาสติกอ่อน LDPE

  ขายส่ง      จำหน่ายและรับติดตั้ง แผ่นพลาสติกอ่อน LDPE เพื่อใช้สำหรับ บ่อกักเก็บน้ำดิบ  บ่อน้ำเสีย  บ่อขยะ  บ่อไอโอแก๊ส บ่อน้ำสวยงาม บ่อน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงปูพื้นใต้อาคารเพื่อกันความชื้นหรือน้ำใต้ดิน  ใช้แผ่นพลาสติกอ่อน LDPE มีอายุในการใช้งแผ่นพลาสติกอ่อน LDPE ที่ยาวนาน อีกทั้งยังรับประกันการติดตั้ง วัสดุที่เราใช้เป็นเกรด A คุณภาพสูง ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยออกแบบ   ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ บริษัท พี เจ เท็มส์ จำกัด 29/22 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0-2569-6380,08-1901-9114 Email:thsale@pjtem.co.th https://pjtem.yellowpages.co.

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • จำหน่ายเชือกกันตกและตะขอกันตก

  จำหน่ายเชือกกันตกและตะขอกันตก  จำหน่ายเชือกกันตกและตะขอกันตก อุปกรณ์ป้องกันการตก เข็มขัดนิรภัยพร้อมเชือกกันตก เข็มขัดกันตก เข็มขัดนิรภัยพร้อมเชือก มีทั้งแบบตะขอเล็กและตะขอใหญ่ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี เหนียว ยืนหยุ่น ทนทานต่อแรงดึงได้สูง สามารถยึดเกาะได้ดี เชือกกันตกผลิตจาก PP แบบสายถักพิเศษไม่คลายตัว เหนียว ทนต่อการเสียดสีได้สูง มาตรฐาน CE EN 358:1999 มีความปลอดภัย มั่นใจได้ในคุณภาพ บริษัท พี เจ เท็มส์ จำกัด 29/22 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 0-2569-6380,08-1901-9114 Email:thsale@pjtem.co.th https://pjtem.yellowpages.co.

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด